Missie

U feitelijk meerwaarde bieden. Dat is de missie van Calkhoven Bedrijfsadvies | accountant in business.
Hoe? Door correct vastgestelde periode- en jaarcijfers om te zetten in nuttige forecast overzichten, oplossingen en ondernemingskansen.
Calkhoven Bedrijfsadvies gaat verder dan het sec opstellen van balans en resultatenrekening.
Terugkijken is niet meer genoeg. De winst zit in proactief meedenken op financieel, fiscaal en juridisch terrein.
Dat doet hij eerlijk en vanuit échte betrokkenheid tegen een vriendelijk tarief.
Het resultaat? U bent in staat om tijdig en onderbouwd financiële en strategische keuzes te maken.

U houdt grip op het resultaat!

Visie

Van Balans en resultatenrekening naar grip op resultaat
Terugkijken is voorbij; proactiviteit is nodig. Dat is de overtuiging van Calkhoven Bedrijfsadvies | accountant in business. Financieel management is meer dan enkel cijfers vaststellen. Een goede accountant in business onderkent, analyseert en beheerst de bedrijfsrisico’s en is in staat om vanuit een helicopterview in en uit te zoomen en denkt op basis van forecast informatie mee met de ondernemer. Op continue basis vooruitziend adviseren. Dat is proactief in business.

Pragmatisch oplossen
Aan regels en procedures ontkomt u niet. Er is echter een groot verschil tussen krampachtig vasthouden aan enkel de regels en pragmatisch oplossen. Een goede accountant in business is serviceverlenend en denkt mee met de ondernemer. Op zoek naar oplossingen door grip op resultaat. Nu en in de toekomst.