Diensten

In de rol van parttime controller stelt Calkhoven de maand-, kwartaal- en/of jaarcijfers op. Calkhoven gaat echter verder dan dat. Terugkijken is niet meer genoeg. De winst zit in proactief meedenken vanuit zijn rol als accountant in business, zodat u in staat bent om tijdig en onderbouwd bij te sturen en keuzes te maken. Het voorbereiden, opstellen, controleren en vaststellen van de jaarrekening behoort tot zijn dienstverlening. Evenals het fungeren als aanspreekpunt voor de bank en de belastingdienst. Zo verzorgt hij op continue basis een alles overziend maand- en/of kwartaalrapport inclusief adviezen. Denk hierbij naast de balans en winst-en verliesrekening aan aanvullende managementinformatie en (vooral) forecast informatie op het gebied van:

Financiële dienstverlening
– Begroting, budgettering en bewaking;
– Liquiditeitsprognoses en bewaking solvabiliteit;
– Projectcontrol (o.a. in de bouw en de zakelijke dienstverlening);
– Risico-analyse, risicobeheersing en monitoring;
– Kostprijsberekeningen;
– Inzicht in declarabiliteit per medewerker enz.

Fiscale en juridische dienstverlening
– Het adviseren ten aanzien van bedrijfsstructuur (holding, BV, etc.);
– Het adviseren op het gebied van fiscale zaken;
– Het verzorgen en het invullen van belastingaangiften (VPB, IB en BTW);
– Het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en managementcontracten;
– Het doen van aandelenwaarderingen.

Samenwerking
Calkhoven werkt samen met een deskundig team van specialisten,
van boekhouder tot fiscalist. Afhankelijk van wat u wenst uit te besteden,
coördineert hij een flexibele inzet en een zowel interne als externe afstemming.